Head

prof. dr hab. Anna ŁEBKOWSKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Deputies

prof. dr hab. Danuta ULICKA – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Paweł ZAJAS – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Members of the Presidium

Prof. dr hab. Małgorzata MIKOŁAJCZAK  Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Paweł PRÓCHNIAK Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Prof. dr hab. Józef OLEJNICZAK  Uniwersytet Śląski, Katowice

 

Scientific Secretary

-
  

Organizing Secretary

dr Katarzyna STAŃCZAK-WIŚLICZ – Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.