2015-2018 term

Prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Wojciech Browarny - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tomasz Chachulski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Instytut Badań Literackich PAN
Prof. dr hab. Marcin Cieński -  Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jarosław Fazan - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Hanna Gosk- Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Inga Iwasiów -  Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Marian Kisiel - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Krzysztof Adam Kłosiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Zbigniew Józef Kopeć -  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Michał Kuziak - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Anna Legeżyńska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Anna Łebkowska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. Anna Nasiłowska - Rek - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Józef Olejniczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Ewa Paczoska - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Paweł Próchniak - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Maria Prussak - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Magdalena Rabizo-Birek - Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. Danuta Ulicka - Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Piotr Urbański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Paweł Zajas - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Members of the Polish Academy of Sciences:
Prof. dr hab. Grażyna Borkowska - Instytut Badań Literackich PAN
Prof. dr hab. Michał Głowiński  - Instytut Badań Literackich PAN
Prof. dr hab. Ryszard Nycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Hubert Orłowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu