8 stycznia
/ Warszawa
/ posiedzenie plenarne
 
19 lutego / Warszawa
/ posiedzenie prezydium
 
12 marca / Warszawa
/ posiedzenia plenarne
 
14 maja / Warszawa
/ posiedzenie plenarne
 
 
22 listopada / Kraków
/ posiedzenie plenarne w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zainicjowanego i współorganizowanego przez KNoL
 
10 grudnia / Warszawa
/ posiedzenie plenarne