Zaproszenie do udziału w konferencji


W załączniku znajdą Państwo zaproszenie do udziału w konferencji z cyklu "Nowy regionalizm w badaniach literackich"  (Szczecin, 9-10 października 2017).

Zaproszenie (plik pdf)


Relacja ze spotkania delegacji KNoL PAN z przedstawicielami MEN (06.03.2017 r.)

 

W załączniku znajdą Państwo notatkę podsumowującą spotkanie delegacji KNoL PAN z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odbyło się 6 marca 2017 r.

Relacja ze spotkania delegacji KNoL z przedstawicielami MEN


List do Minister Anny Zalewskiej

 

W zakładce "Opinie i uchwały KNoL" znajduje się tekst sformułowanego podczas ostatniego zebrania  (17.I.2017 r.) listu do Minister Anny Zalewskiej wyrażającego protest przeciwko lekceważeniu opinii środowiska naukowego w sprawie reformy oświaty.


Biuletyn Polonistyczny

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Odnośniki” znajduje się link do „Biuletynu Polonistycznego” .


Komitet Nauk o Literaturze PAN powołany został w 1960 r. Jest stałym organem Akademii przy I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

Pełni funkcję ciała doradczego i opiniodawczego.

W skład Komitetu wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze.

W ramach Komitetu działają następujące komisje:

- Komisja Wydawnicza

- Komisja Edukacji

- Komisja Polonistyki Zagranicznej

- Komisja do spraw Nagród.